Γραφτείτε στη Mailing List του Μαρουσιώτικου

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Σήμερα στις 6:00 μ.μ, η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»


ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ(33) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη   14 Μαΐου στις 6:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).


Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Β΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2013

2. Τροποποίηση της υπ' αρίθμ. 204/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την απόδοση ποσού για τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2011 στο πρώην ΝΠΔΔ "ΚΑΠΗ" Δήμου Αμαρουσίου,(νυν ΟΚΟΙΠΑΔΑ,-ύστερα από συγχώνευση ΝΠ ΚΑΠΗ και ΝΠ Παιδικοί Σταθμοί- σύμφωνα με την ΑΔΣ 73/11, ΦΕΚ/Β/1414/16-6-11, που δημοσιεύθηκε στις 29/7/11)
3. Αποδόσεις ποσών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚOΙ.ΠΑ.ΔΑ) για το μήνα Mάρτιο 2013 , για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
4. Απόδοση ποσού στην "Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου" από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο κατά το διάστημα από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2012
5. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007

6. Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση (υποθ. Ν.Π. του Βασιλείου)
7. Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση (υποθ. Ι.Τ. του Λουκά)
8. Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση (υποθ. Α.Δ. του Γεωργίου)
9. Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση (υποθ. Φ.Κ. του Αθανασίου)
10. Έγκριση δαπάνης για παροχή στοιχείων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
11. Έγκριση δαπάνης για παροχή στοιχείων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
12. Ανάκληση ή μη της υπ΄αρ. 73/2007 ΑΔΣ που αφορά: "Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης της
ιδιοκτησίας Χαροκόπου στο Ο.Τ. 45 (Αγία Φιλοθέη)
13. Έγκριση αδειών εκμίσθωσης περιπτέρων και πίνακα σχολαζουσών θέσεων περιπτέρων
14. Σύνταξη πράξης αναλογισμού - αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας μεταξύ των Ο.Τ 479-480
15. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.67/13 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο "Έγκριση ή μη της οριοθέτησης ειδικής θέσης στάθμευσης στην οδό Χειμάρας 23α στο Μαρούσι"
16. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.65/13 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο "Έγκριση ή μη θέσης ΑΜΕΑ (υποθ.Δ.Παδελόπουλου)
17. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου
18. Εγκριση ή μη ανάθεσης σε Ανάδοχο του καθαρισμού και της αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων στο Δήμο Αμαρουσίου
19. Εγκριση ή μη κοπής δένδρων

20. Εγκριση ή μη της υπ' αρ. 83/2013 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά "Τροποποίηση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στις περιοχές Κέντρου και Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αμαρουσίου"
21. Εγκριση ή μη της υπ' αρ. 84/2013 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά "Τροποποίηση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην περιοχή του Αγίου Θωμά στο ΙΑΣΩ του Δήμου Αμαρουσίου"
22. Eγκριση διενέργειας προμήθειας του Δήμου (υλικών άρδευσης Πρασίνου)
23. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από ειδικό φόρο 2% (υποθ."MOTORBIKE JEANS AE" - Golden Hall)
24. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Α.Σκυριανού κλπ)
25. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υποθ. Π.Μπούμη) 26. Διαγραφή χρέωσης για δαπάνη από κατασκευή αγωγού αποχέτευσης και επαναβεβαίωση ορθού ποσού (υποθ.Ν.Παπαθανασίου)
27. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:"Αποκατάσταση τμήματος οδού Αγ. Κωνσταντίνου λόγω καταστροφής οδοστρώματος και υφιστάμενων δικτύων από την θεομηνία της 22/2/2013
28. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
29. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 285 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
30. Kαταβολή αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου οφειλόμενη σε πλημμελή συντήρηση οδοστρώματος κατόπιν εκδόσεως της υπ. αρ. 14335/2011 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 6ο), (Υπόθεση Ιωακείμ Μαρία και Μυρσίνη)
31. Καταβολή εξόδων επιταγής προς πληρωμή καθώς και εξόδων έκδοσης απογράφου της υπ'αριθ.800/10 δικαστικής απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υποθ.Γ.Παπαδογιάννη)
32. Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ. Γ-839 περιοχής Αγίου Θωμά του Δήμου Αμαρουσίου (με κ.α. 1603α και 1603β) κατόπιν έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (υποθ.Ι.Πατσόπουλου του Νικολάου και Μπετίνας-Νταϊάνας Παπακώστα στου Ηλία)
33. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του υπαίθριου θερινού δημοτικού κινηματογράφου "ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ" στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου