Γραφτείτε στη Mailing List του Μαρουσιώτικου

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ- Συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»


ΕΙΚΟΣI ΤΡΙΑ(23) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 27 Μαΐου στις 6:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:


1. Αποδοχή ή μη της απόφασης της Δ.Ε.Π.Α. σχετικής με την απόδοση μέρους ποσού, Β΄Δόση, από τον φόρο των Ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές 
2. Aπόδοση ποσού της ΣΑΤΑ, έτους 2011, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου 
3. Αποδόσεις ποσών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚOΙ.ΠΑ.ΔΑ) για το μήνα Aπρίλιο 2013, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
4. Έγκριση μεταβίβασης άδειας λειτουργίας περιπτέρου 
5. Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου με τίτλο "Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αυτοματοποίηση του χώρου Στάθμευσης του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αμαρουσίου" 

6. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υποθ. Π.Κόλλιας κλπ) 
7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και φωτισμού (υποθ.Παπαϊωάννου Παντελής - κοινόχρηστο) 
8. Ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του Δήμου μας στις εταιρίες «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ»
9. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου "Εναρμόνιση των βάθρων της πεζογέφυρας της οδού Γούναρη" 
10. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και παράταση εργασιών του έργου: "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων" 
11. Τροποποίηση ή μη της υπ' αριθμ. 147/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
12. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης του κοινοχρήστου χώρου «παιδική χαρά στην οδό Ηρ. Αττικού-Λεωφ. Κηφισίας από το Δήμο Αμαρουσίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου για τη θερινή περίοδο του 2013
13. Ανάκληση εκτέλεσης της υπ΄αρ. 316/02 ΑΔΣ και συναφών πράξεων
14. Επικαιροποίηση της 153/05 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
15. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου έτους 2013
16. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.77/13 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο "Κατάργηση θέσης ΑΜΕΑ (υποθ.Στυλιανή Γρηγοράκη)"
17. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.78/13 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο "Κατάργηση θέσης ΑΜΕΑ (υποθ.Δεληγιάννης Παναγιώτης)"
18. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.79/13 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο "Μη έγκριση τοποθέτησης θέσης περιπτέρου (υποθ.Κων/νος Σκολαρίκης)"
19. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.86/13 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο "Ανάκληση της υπ' αρ. 62/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (υποθ.Δ.Ρουχωτά)"
20. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.87/13 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο "΄Εγκριση Χαρακτηρισμού των οδών Αρκαδίου και Κυριακού ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας"
21. 'Εγκριση ή μη της υπ'αριθ.94/13 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο "Έγκριση θέσης φορτοεκφόρτωσης"
22. Έγκριση ή μη παράτασης του από 20.1.2012 προσυμφώνου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμου Αμαρουσίου
23. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                            του «Δημοτικού Συμβουλίου»

                                           ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου