Γραφτείτε στη Mailing List του Μαρουσιώτικου

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ(29) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 11 Ιουνίου στις 6:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).
 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 

Marousiotiko.gr
1. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 468/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά στην Κοινωφελή Eπιχείρηση Αλληλεγγύης & Πρόληψης Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΑΠΔΑ) ως προς τους εκκαθαριστές
2. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 468/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά στην Κοινωφελή Επιχείρηση Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου (Κ.Ε.ΤΕ.ΠΟ.Δ.Α.) ως προς τους εκκαθαριστές
3. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 468/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά στην Κοινωφελή Επιχείρηση Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου (Κ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α.) ως προς τους εκκαθαριστές
4. Ορισμός εκκαθαριστών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου (Κ.Ε.Α.Δ.Α.) λόγω λύσης
5. Συμπλήρωση της με αριθ. 380/2011 Α.Δ.Σ. και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ "Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου"

6. Συμπλήρωση της με αριθ. 141/2011 Α.Δ.Σ. και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ "Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου"
7. Έγκριση ή μη 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α) έτους 2013.
8. Eγκριση Διενέργειας Εργασιών - Προμηθειών του Δήμου
9. Σύνταξη πράξης αναλογισμού - αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας μεταξύ των Ο.Τ 479-480
10. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημιούμενης εδαφικής εκτάσεως στη θέση "Άγιος
Θωμάς" στο Ο.Τ. Γ821 με αριθ.κτημ.0410 (υποθ.Δασκαλόπουλου Φωτίου, Δασκαλόπουλου
Κων/νου και Δασκαλόπουλου Γεωργίου)
11. Διαγραφή χρέωσης για δαπάνη κατασκευής αγωγού αποχέτευσης και σύνδεσης ακινήτου με τον
αγωγό αποχέτευσης επίτης οδού Πεντελικού 13 (υποθ.Ελληνική Δομηκή ΑΤΕΕ)
12. Διόρθωση της υπ'αριθ.179/13 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (υποθ. Παπαθανασίου
Νικόλαος)
13. ΄Εγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Π.Χ. -
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"
14. ΄Εγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Π.Χ. -
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"
15. Διαγραφή χρέωσης από την δαπάνη κατασκευής αγωγού αποχέτευσης και επαναβεβαίωση
(υπόθ: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος)
16. Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
17. Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) και εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 του Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2013
18. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Χαλανδρίου για την
εκτέλεση του έργου με τίτλο: "Κατασκευή οδού Φραγκοκκλησιάς"
19. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ. 81/13 απόφασης Oικονομικής Επιτροπής με τίτλο "Τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης ως προς τα τέλη στάθμευσης θέσεων κατοίκων"
20. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.111/13 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο Αμαρουσίου λόγω των εργασιών"
21. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ. 82/13 απόφασης Oικονομικής Επιτροπής με τίτλο "Επιβολή τελών ελεγχόμενης στάθμευσης"
22. Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και έγκριση όρων αυτής
23. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (MASTER ADVERTISING AEBE ASTRA MEDICAL)
24. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ)
25. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου ((MASTER MEDIA SYSTEM, VODAFONE)
26. Επιβολή προστίμου για παράνομο τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (MASTER MEDIA SYSTEM)
27. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.102/13 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο "Έγκριση θέσης ΑΜΕΑ (υποθ.Γ.Κουτσουπή)
28. Τροποποίηση της υπ'αριθ.25/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
29. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.101/13 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο "Έγκριση θέσης ΑΜΕΑ (υποθ.Μιχαήλ-Μηνά Νικολάου)

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                     ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου