Γραφτείτε στη Mailing List του Μαρουσιώτικου

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Δήμου Αμαρουσίου - Ξεκίνησαν από Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 να υλοποιούνται τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής συνεχίζεται με ανοικτή ημερομηνία

Περισσότεροι από 500 υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι έχουν δηλώσει συμμετοχή έως τώρα στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου, ορισμένα από τα οποία ξεκίνησαν από την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 να υλοποιούνται.
Συνολικά, οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν σε 35 τμήματα, κάποια από τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί ενώ σταδιακά θα δημιουργηθούν και τα
υπόλοιπα, και θα υλοποιηθούν μέχρι τη λήξη της Α΄ φάσης του προγράμματος.
Η υποβολή αιτήσεων είναι συνεχής με σκοπό τη συμμετοχή ολοένα και περισσότερων ενηλίκων στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου λειτουργεί σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιεί προγράμματα με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.
Τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας αφορούν σε εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία: Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων.
Τα προγράμματα τοπικής εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών και θα υλοποιηθούν σε μετέπειτα φάση.
Όλα τα προγράμματα έχουν χαρακτήρα να συμβάλλουν στην απόκτηση χρήσιμων και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων με εφαρμογή στην καθημερινότητα των εκπαιδευομένων τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Α/Α
ΩΡΕΣ
1ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.2Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα50
1.6Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25
1.10Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού25
1.12Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών25
2ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1Περιβάλλον και καθημερινή ζωή25
2.5Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή25
2.7Αστικοί λαχανόκηποι25
2.8Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής25
2.10Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25
3ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)50
3.2Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)50
3.3Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)50
3.4Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25
3.5Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)25
3.6Δημιουργία Ιστοσελίδας50
3.7Ηλεκτρονική εφημερίδα50
3.8Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία25
4ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.4Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)25
4.5Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25
4.6Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.7Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.8Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.9Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
5ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.5Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25
5.6Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας25
5.9Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή25
6ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.3Φωτογραφία25
6.4Κινηματογράφος25
6.6Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)50
6.9Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε ηλικίας, εθνικότητας και μορφωτικού επιπέδου. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με μέχρι δύο (2) επιλογές για κάθε κύκλο μαθημάτων.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Αμαρουσίου (Διεύθυνση Εποπτείας Ν.Π., Τμήμα Παιδείας, τηλ. 2132038294 – 296, e-mail: paideia@maroussi.gr, φαξ: 2132038526). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω φαξ.

Την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι πατώντας
 εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου