Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Τελικά η Δ.Ε.Α.Δ.Α. βρίσκεται σε εκκαθάριση...;


H ερώτηση που υποβάλλει προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συνβουλίου,ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κούκουζας, έχει ως εξής:

«Από δημοσίευμα του γραφείου τύπου του Δήμου, πληροφορηθήκαμε πως θα συνεχιστούν τα προγράμματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών που διοργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου και τα υλοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου (Δ.Ε.Α.Δ.Α)
Ερωτάται ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 

1. Τα προγράμματα αυτά τα υλοποιεί η Δ.Ε.Α.Δ.Α. ή η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.; 
Εξ’ όσον γνωρίζουμε η παραχώρηση των αιθουσών του 5ου λυκείου έγινε στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (κατά την άποψή μας παράτυπα). Επίσης γνωρίζουμε πως η Δ.Ε.Α.Δ.Α. βρίσκεται σε εκκαθάριση και ο διευθυντής της μας δήλωσε άγνοια για την ανωτέρω δράση.
2. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών υπάρχει απόφαση της αρμόδιας σχολικής επιτροπής, θετική γνωμοδότηση της δημοτικής επιτροπής παιδείας (Δ.Ε.Π.) και τελική έγκριση από τον σχολικό σύμβουλο και την αρμόδια προϊσταμένη αρχή; Παρακαλώ όπως μου δοθούν αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων.
3. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο νόμος προβλέπει «ότι είναι δυνατή η παραχώρηση χώρων των λειτουργούντων σχολείων για μικρό χρονικό διάστημα σε εξωσχολικούς φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα» και πως «δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα». 
Με δεδομένο πως α) συνεχίζονται αυτά τα προγράμματα για μεγάλο χρονικό διάστημα και β) συμμετέχουν σε αυτά μαθητές με οικονομικά κριτήρια (αφού υπάρχει αντίτιμο) με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η εφαρμογή των ανωτέρω νόμων ;
4. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. κατέβαλε στη Β’βάθμια σχολική επιτροπή τα έξοδα για τις δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης, ύδρευσης και καθαρισμού όπως επιβάλει ο νόμος για όλους όσοι κάνουν χρήση των σχολικών μονάδων ;

Παρακαλώ να μου δοθούν τα σχετικά παραστατικά    

Πέτρος Κούκουζας 

Δημοτικός σύμβουλος 
της δημοτικής κίνησης 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου