Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Μαρούσι - Συνεδρίαση τουΔημοτικού Συμβουλίου - Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν

www.Marousiotiko.gr
 ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου» Αμαρουσίου, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα  Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 7:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 25ης, 26ης και 27ης συνεδρίασης έτους 2013


1. E΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014
2. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2014
3. Ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του Δήμου μας στις εταιρείες "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" και "ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ"
4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης - απευθείας ανάθεσης
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για τις εργασίες προστασίας των επιστρώσεων των πεζόδρομων στην περιοχή του κέντρου του Αμαρουσίου
6. Έγκριση για την "Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών προβολής εκθεμάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών"
7. Έγκριση ή μη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εργασιών συγκρότησης και λειτουργίας της φιλαρμονικής ορχήστρας, για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου
8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)6. Έγκριση για την "Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών προβολής

εκθεμάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών"
7. Έγκριση ή μη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εργασιών συγκρότησης και λειτουργίας της φιλαρμονικής ορχήστρας, για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου
8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
9. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 455/12-11-2013 απόφασης αναφορικά με την έγκριση χορήγησης άδειας εκμίσθωσης του κυλικείου του Μπαχού Αλέξιου στον προαύλειο χώρο του Νοσοκομείου Σισμανόγλειο στη μισθώτρια Μεντή Μαρία
10. Διαδικασία κλήρωσης για συμμετοχή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σε Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών Εξειδικευμένης Υποστήριξης του Δήμου
11. Διαδικασία κλήρωσης για συμμετοχή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στις Επιτροπές Παραλαβής Εργασιών - Μεταφορών του Δήμου
12. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων και εποχικών αναγκών του Δήμου Αμαρουσίου
13. 'Εγκριση ή μη της με αρ. 63/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ λόγω θανάτου ( υπόθεση Συνανίδη Συμεών)"
14. Λήψη Οριστικής Απόφασης σχετικά με Ονομασία - Μετονομασία οδών Γερμανικής Σχολής και Ναυάρχου Νικ. Βότση
15. Λήψη Οριστικής Απόφασης σχετικά με Ονομασία Πλατείας & διευκρινίσεις - διορθώσεις προηγούμενων αποφάσεων Δ.Σ (Πλατεία Δεξαμενής - Ν. Λέσβο)

                                      
                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                          του «Δημοτικού Συμβουλίου»
                                        ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου